सहकारी संघ संस्थाहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु ।


१. संस्था संचालनका लागि समिति उपसमितिहरु गठन गरी, आवश्यक नीतिहरु तयार गरेर मात्र कार्य संचालन गर्ने ।

२. सदस्य वनाएर मात्र कारोवार गर्नुहोस । ऋण लिने उद्देश्यले मात्र सदस्य वन्न आउने मानिसलाई सदस्य नवनाउने ।

३. शेयरमात्र खरिद गर्ने, वचत नगर्ने र संस्थाबाट ऋण नलिने, संस्थाको अन्य गतिविधिमा संलग्न नहुने सदस्य निस्क्रिय सदस्यहरु हुन् । यस्ता सदस्यहरुलाई राखिरहनु संस्थाको हितमा हुंदैन । कम्पनी व्यवसाय जस्तो पूंजी मात्र लगानी गरेर असिमित लाभांश लिने कम्पनी व्यवसाय यो होइन ।

४. संस्थाको उद्देश्यसंग मेल खाने प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्र सदस्य बनाउने, निजी तथा कम्पनी व्यवसाय जस्ता संस्थालाई सदस्य नबनाउने ।

५. आज सदस्य वनेको व्यक्ति भोली संस्थाको संचालक समेत हुन सक्ने भएकोले सदस्य वनाउंदा संस्थाको कार्यक्षेत्रको स्थायी वासिन्दा हो होइन रु उसको स्वभाव, आचरण, समेतलाई ध्यान दिने ।

६.सहकारी संस्थाहरु प्रतिस्पर्धी नभइ पारस्परिक सहयोगी संस्थाहरु हुन्, त्यसैले अर्को संस्थाको सदस्यलाई आपूmमा आकर्षित गर्ने, सदस्य वनाउने कार्य नगर्ने ।

७. सदस्य आर्कषण गर्नको लागि वचत निक्षेप तथा ऋणमा दिने लिने व्याजमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा गर्नु हुंदैन । वचत तथा ऋणको कारोवार गर्दा सहकारी विभागले जारी गरेको मापदण्डले निर्धारण गरेको परिधिभित्र रहि वजारको अवस्था हेरेर व्याजदर निर्धारण गर्ने ।

८. संस्थाको उद्देश्य अनुरुपको कार्यमा जोड दिई दिने ।
सहकारीको मूल्य, सिद्धान्त, प्रचलित ऐन , नियम र मापदण्डको अध्ययन गरी सोही अनुरुपको व्यवहार गर्ने ।

९. समयमै लेखा परीक्षण, साधारण सभा सम्पन्न गर्ने, तोकिएको अवधिमा प्रगति विवरणहरु पठाउने ।

१०. १५ प्रतिशत भन्दा वढी शेयर लाभांश वितरण नगर्ने ।


प्र तिक्रिया दिनुहोस !