Rajeshhari Joshi


– Welcoming Fide Vice president Beatriz Marinello in Nepal in traditional way on 23rd Nov 2014

– Fide vice president MS Beatriz Marinello will be visiting Nepal from 23rd Nov to 29th Nov 2014 for Orphanage chess event


प्र तिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

सहकारी र यकान्तबास
मेरो विचारमा देशमा मुख्यतः दुई प्रकारका सहकारी हुनुपर्छ,
सिम्रिकको सदस्य बाख्रा पालन गर्दै
ब्राइट सहकारीकाे नयाँ प्रयाेग